Partners

We treden als gemeente samen met veel partners op tegen de ontwrichtende effecten van drugscriminaliteit. We werken samen aan preventie, bieden handelingsperspectief en geven voorlichting, zodat jongeren en lokale partijen bewust worden en sterker staan tegen drugscriminaliteit.

Politie

De politie doet onderzoek naar criminele activiteiten en personen die daarbij betrokken zijn. Zij verzamelen bewijs en leveren dit bewijs aan het Openbaar Ministerie (OM) om criminelen te kunnen vervolgen. Bij controles richt de politie zich met partners op het doorzoeken van panden, het boven water krijgen van informatie en het constateren van strafbare feiten.

Openbaar Ministerie (OM)

Het Openbaar Ministerie zorgt voor opsporing en vervolging van strafbare feiten en kan als enige instantie verdachten voor de strafrechter brengen. Ook zij werken nauw samen met politie en opsporingsdiensten.

Belastingdienst

De Belastingdienst onderzoekt of er juist en volledig belasting wordt betaald. Verzamelde kennis en kunde deelt zij met andere (overheids)partners om georganiseerde drugscriminaliteit tegen te gaan.

UWV

Het UWV signaleert fraudesignalen en onderzoekt naleving van plichten die bij een UWV-uitkering horen en deelt deze met (overheids)partners.

RIEC

Het RIEC verbindt informatie, expertise en interventies van de diverse overheidsinstanties om georganiseerde drugscriminaliteit te bestrijden.

Samenwerkings- en ketenpartners

We werken met samenwerkings- en ketenpartners, zoals: reclassering, Jeugdzorg, bureau RVS, Zorg- en Veiligheidshuis, RIEC, Kinderbescherming, FIOD en de Veiligheidsregio.

Maatschappelijke organisaties

We werken samen met maatschappelijke organisaties, zoals: scholen, woco’s, sportverenigingen, Stichting Jongerenwerk Utrecht, Spoor030, Dock, buurtteams, Leger des Heils, Tussenvoorziening, Lister, Jellinek, Halt, Altrecht, Exodus en GGZ.

Daarnaast werken we samen met ondernemers en bedrijven, buurtinitiatieven (vrijwilligers), belangenbehartigers, buurtvaders / buurtmoeders, kerk- en moskeebesturen en stadsmakers.

Gemeente

Als gemeente hebben we toezichthouders en BOA’s in dienst die aansluiten bij gezamenlijke controles. Zij letten op naleving van lokale regelgeving (APV) en landelijke wetgeving zoals de Drank- en Horecawet. Zij controleren onder andere de staat en of het gebruik van panden en woningen volgens de regelgeving gebeurt. Als gemeente kunnen we bestuursrechterlijk handhaven door panden te sluiten of een integriteitstoets uit te voeren als verdachte personen/ organisaties met criminele connecties een vergunning aanvragen om een onderneming te starten.

Hulp en contact Aanpak drugscriminaliteit

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur

E-mail

secretariaatveiligheid@utrecht.nl