Over aanpak drugscriminaliteit

Gemeente Utrecht maakt zich zorgen over die ontwrichtende effecten in de stad. Daarom zetten we ons met veel partners in om drugscriminaliteit te dwarsbomen. Voor onze jongeren willen we namelijk een positieve toekomst zonder geweld en drugscriminaliteit. Onze bewoners moeten in veilige en leefbare wijken kunnen wonen. Voor ondernemers willen we zorgen voor een goed vestigingsklimaat.

Effect van drugscriminaliteit in stad

Drugscriminaliteit heeft een negatieve invloed op wijken en buurten. Zo kunnen drugslabs middenin woonwijken zitten. In labs zijn vaak gevaarlijke stoffen aanwezig die explosies en brand kunnen veroorzaken. Dat is ook gevaarlijk voor omliggende woningen. Als er drugscriminelen in een buurt aanwezig zijn, is er meer kans op geweld en overlast op straat. Dit kan een onveilig gevoel geven in de buurt. We pakken samen met vele partners drugscriminaliteit aan.

De Utrechtse aanpak bestaat op hoofdlijnen uit:

Verstevigde aanpak drugscriminaliteit

Doorbreken van criminele carrières

Er zijn in Utrecht veel criminele samenwerkingsverbanden actief die handelen in (hard)drugs. Utrechtse jongeren worden steeds vaker in deze criminele wereld gezogen en groeien daarin door. Het is erg lastig om weer uit die wereld te stappen. Veelal jonge en kwetsbare mensen worden geronseld. We richten onze aanpak op jonge aanwas, doorgroeiers en criminele families. Zo zetten we in op preventie in bijvoorbeeld scholen en via jeugdwerk.

Er is volop aandacht voor jongeren die al crimineel gedrag vertonen. We moeten hen op tijd ‘terugronselen’ voor het te laat is en zij stappen op de criminele carrièreladder zetten. Dit doen we door de jongeren te helpen met een intensieve, persoonsgerichte aanpak. Samen met zorg- en veiligheidspartners begeleiden we jongeren om uit de drugscriminaliteit te stappen. Door hun motivatie te stimuleren en de weerbaarheid te vergroten, wordt gewerkt aan een passende dagbesteding in de vorm van scholing, sport en werk. Dat kost tijd, maar we laten niet los. We staan klaar om op de juiste momenten de juiste begeleiding te blijven bieden.

Doorbreken criminele geldstromen

Drugscriminelen mengen zich steeds vaker in de bovenwereld. Ondernemers uit bepaalde branches zijn kwetsbaar voor onderdrukking of uitbuiting. Bedrijven worden gebruikt als dekmantel om geld wit te wassen. Daarom houden we controles en treden we op tegen criminelen die bedrijven en woningen misbruiken voor hun illegale drugsactiviteiten. We trekken waar nodig vergunningen in, sluiten panden, leggen boetes op en treden op tegen misstanden. We helpen ondernemers en bewoners hun weerbaarheid te vergroten via goede voorlichting. We willen inzicht krijgen in criminele verdienmodellen en kijken met speciale aandacht naar kwetsbare gebieden in de stad.

Lees de volledige aanpak ‘Grenzen stellen, perspectief bieden’

Hulp en contact Aanpak drugscriminaliteit

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur

E-mail

secretariaatveiligheid@utrecht.nl