Nieuws

De aanpak tegen drugscriminaliteit is een werkveld dat sterk in ontwikkeling is. Niet alleen vanuit de gemeente, maar ook van onze partners. Voor professionals en andere geïnteresseerden vindt u hier de laatste ontwikkelingen.

Voortgangsrapportage 'Grenzen stellen, perspectief bieden (GSPB)

Hoe staat we ervoor met de aanpak GSPB? Die vraag van de raad beantwoordde we met de voortgangsrapportage GSPB. De rapportage geeft niet alleen inzicht in de cijfers rondom de aanpak van druggerelateerde criminaliteit in onze stad. Ook met verhalen en ervaringen uit de praktijk laten we zien wat het effect is geweest van onze aanpak.

Lees de voortgangsrapportage GSPB


Reportage EenVandaag

In deze reportage van EenVandaag zien we hoe sportschoolhouder Danny de Vries probeert criminele Utrechtse jongeren op het rechte pad te krijgen. Jongerencoach Khalid el Baz vertelt hoe hij jongeren in Overvecht zorg biedt en helpt bij het zoeken naar een opleiding en een baan. Burgemeester Sharon Dijksma vertelt over het experiment bij de Penitentiaire Inrichting Nieuwegein waar gevangenen een baan krijgen aangeboden voordat ze vrij zijn.

Bekijk de reportage


Veiligheidsagenda 2023-2026

Utrecht wil een veilige en fijne stad voor onze inwoners, ondernemers en bezoekers zijn. We werken daar aan door criminaliteit en overlast aan te pakken en te voorkomen. En door krachtig op te treden bij verstoringen van de openbare orde of crises. We schijven elke 4 jaar een veiligheidsplan, samen met onze (veiligheids)partners. Met daarin onze belangrijkste doelen voor een veilig Utrecht. De gemeenteraad heeft het veiligheidsplan voor 2023-2026 vastgesteld op 16 mei 2023.

Bekijk de Veiligheidsagenda 2023 -2026


Werkbezoek aan Duitsland: thema plofkrakers

Burgemeester Sharon Dijksma, de hoofdofficier van justitie en de politie brachten in mei een werkbezoek aan Duitse collega’s in Noordrijn-Westfalen om te praten over plofkrakers. De Duitse autoriteiten worstelen met dit probleem. Veel van de criminelen komen namelijk uit Nederland. De groep plofkrakers is groot en volgens Dijksma gaat het om veel jongeren uit de regio Utrecht. "Geen exportproduct om trots op te zijn", zei Dijksma. Ze spraken onder andere over de Utrechtse aanpak: het voorkomen van de aanwas van jonge criminelen, en met een intensieve persoonsgerichte aanpak proberen om jongeren die al crimineel zijn op het rechte pad te krijgen. Om Duitsland de helpende hand te bieden, is afgesproken om intensiever gegevens uit te wisselen, bijvoorbeeld op het moment dat Utrechters in de Duitse gevangenis terechtkomen. "Om te kijken of we hen ook in die programma's kunnen krijgen die we doen met jonge mensen die in Nederland in de gevangenis zitten."


Verkeers-en bedrijfscontroles

Utrecht is een transportknooppunt voor de hele wereld. Niet alleen voor legale-, maar ook voor illegale goederen, zoals drugs en wapens. Samen met vele partners bestrijden én voorkomen we de georganiseerde criminaliteit in de transportbranche. Op 5 juni werd daarom een grote verkeers- en bedrijfscontrole gehouden op en rondom bedrijventerreinen in Lage Weide, Ouderijn en Nieuw Overvecht. Daarbij zijn verschillende overtredingen geconstateerd die uiteenlopen van openstaande boetes, illegale arbeid (mogelijk een signaal van mensenhandel), subsidiefraude tot bestemmingsplan overtredingen. Voorafgaand en na de actie werden chauffeurs, ondernemers en andere belangrijke spelers in de transportbranche voorgelicht over de gevaren en de signalen waarop zij kunnen letten. Deze actie was onderdeel van een actieweek in Midden-Nederland van het team Transport Organized Facilitated Crime (TFOC) van de landelijke eenheid van de politie.


Grote actie zet 12 Utrechtse straatdealers buitenspel

Eind maart zijn tijdens een grote actie in Utrecht 12 mannen aangehouden die werden verdacht van het dealen in drugs. Naast verdovende middelen zijn er ook telefoons, dealerbenodigdheden en auto’s in beslag genomen. Daarnaast is ook ingezet op hulpverlening om te stoppen met drugsgebruik of dealen door een bulk-sms te versturen naar bijna 1000 contacten die in de telefoons van de verdachten stonden. De sms moet ze bewust maken van de wereld achter hun drugsgebruik of het dealen en geeft lezers de mogelijkheid om via Whatsapp in contact te komen voor mogelijke verslavingshulp, hulp bij het stoppen met dealen of andere vragen.

Nieuw bij deze actie was de vlog van politie over deze actie, waarin het zorg en veiligheidsperspectief uiteen is gezet. De vlog is in korte tijd bijna 400.000 keer bekeken. In de directe omgeving van de aanhouding zijn er lesbrieven naar scholen gestuurd en is het buurtteam op huisbezoek gegaan bij de ouders van aangehouden jongeren. In samenwerking met het Zorg- en Veiligheidshuis is er een persoonsgerichte aanpak opgestart voor de aangehouden dealers. Tot slot zijn er bestuurlijke rapportages opgemaakt voor het opleggen van een last onder dwangsom en zijn middels snelrechtzittingen alle aangehouden dealers veroordeeld. Deze actie is het resultaat van onderzoeken van politie en OM naar verschillende drugsdealers die actief waren in meerdere wijken in Utrecht. Samen traden we stevig op tegen drugscriminaliteit door grenzen te stellen én perspectief te bieden.


Gratis escaperoom en game om meldingsbereidheid drugscriminaliteit te vergroten

Inwoners van Utrecht konden in mei en juni een gratis spel spelen, waarmee ze spelenderwijs bewuster werden gemaakt wat de gevaren drugscriminaliteit zijn. Het spel, eenheid 75, bestaat uit een augmented reality game én een escaperoom. Deelnemers kwamen meer te weten hoe ze drugslabs in hun eigen buurt kunnen herkennen, wat de gevaren zijn, en waar ze verdachte situaties kunnen melden. De escaperoom was beide maanden volgeboekt (181 teams van minimaal 4 personen). Aan de game deden 224 teams mee. Je moest per team met minimaal 4 spelers dit spel spelen.

Dit spel is één van de middelen om de meldingsbereidheid voor verdachte situaties onder inwoners te vergroten. Een veilig Utrecht is niet alleen de rol van de gemeente en de politie. Minstens zo belangrijk is de rol van onze inwoners. Zij zijn de ogen en oren van de wijk. In dit fictieve spel leerden inwoners dat spelenderwijs.


Gedetineerden sneller aan het werk

Via een pilot helpen we Utrechtse gedetineerden na hun straf sneller passend en betaald werk vinden. Gedetineerden krijgen tijdens hun gevangenisstraf intensieve begeleiding en werken met coaching aan het vergroten van hun arbeidsvaardigheden. Zo willen we gedetineerden helpen hun leven verder op orde te krijgen en terugval in criminaliteit te voorkomen. De gemeente werkt bij deze pilot samen met Penitentiaire Inrichting Nieuwegein en CurrentWerkt.


Minder anonieme tips over misdaad, Utrechters melden het minst

Het aantal anonieme tips over misdaad is sinds het einde van de coronapandemie met bijna een kwart afgenomen. Dat blijkt uit de jaarcijfers van Meld Misdaad Anoniem (M.), de anonieme tiplijn van de politie. Vorig jaar kwamen er bijna 19.000 meldingen binnen. Limburgers melden het vaakst, Utrechters het minst.


Lesaanbod voor leraren en docenten

We willen jongeren sterk en weerbaar maken tegen drugs- en online criminaliteit. Daarvoor hebben we een gevarieerd lesaanbod ontwikkeld. Het lesaanbod richt zich op de bovenbouw van de basisschool, het voortgezet onderwijs en het (v)mbo. Elk niveau heeft een eigen samenstelling van lessen. Ook voor docenten zijn er trainingen. Alle lessen zijn gratis, tenzij anders vermeld.

Bekijk het lesaanbod


Stakeholdersbijeenkomsten

Er zijn verschillende stakeholdersbijeenkomsten geweest, waarin diverse onderwerpen aan bod kwamen. Tijdens dit soort bijeenkomsten bespreken we onder andere speerpunten, prioriteiten, knelpunten en delen resultaten en effecten van praktijkvoorbeelden. Ook komen maatschappelijke ontwikkelingen en trends aan bod die vragen om wijzigingen in de aanpak.

In deze bijeenkomst werd aandacht besteed aan de problematiek in wijk Zuid. We gingen met meerdere partners in gesprek over onze inventarisatie van de risico- en beschermfactoren en welke maatregelen het beste kunnen aansluiten bij zowel de jonge aanwas als de groep doorgroeiers.
Het gesprek ging over de volgende 3 punten:

  1. Betrek alle professionals waar kinderen en jongeren zich bevinden, dus ook sportcoach, moskee etc.
  2. Denk na over een manier waarop partijen zorgpunten en onderbuikgevoel nog eerder met elkaar kunnen delen
  3. Wat is vervolgens het handelingsperspectief van de partijen die zorgpunten in een vroeg stadium onderling delen?

In de proeftuin MDT willen we een (ver)nieuwe(nde), intensieve en methodische werkwijze ontwikkelen om doorgroei in de (drugs)criminaliteit te voorkomen. Deze gebiedsgerichte werkwijze wordt, bij gebleken effectiviteit, ingezet binnen elke persoonsgerichte aanpak.

De afgelopen periode zijn 3 werkbijeenkomsten georganiseerd, waarbij veel partners aanwezig waren. We deden op verschillende manieren praktijkkennis op: via een panel van jongvolwassenen die zelf in een aanpak hebben gezeten, via een credible messenger die zijn eigen casus voorlegde en via een ervaringsdeskundige moeder en zoon (van Stichting de moeder is de sleutel), die de aanwezigen meenam in wat je vooral wel of niet moet doen als professionals.

Daarnaast volgden we lezingen over diverse methodieken, bijvoorbeeld over hoe je iemand motiveert voor een wending in diens leven en gedragsverandering bij jongeren die een verkeerde keuze dreigen te maken. De opbrengsten van de expertmeetings (vorig jaar) en werkbijeenkomsten (afgelopen periode) nemen we mee in de vormgeving van de proeftuin. Binnenkort gaan we aan de slag met de eerste casuïstiek.

Hulp en contact Aanpak drugscriminaliteit

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur

E-mail

secretariaatveiligheid@utrecht.nl