Projecten

Hieronder staat een greep uit projecten die onderdeel zijn van de Utrechtse aanpak tegen drugscriminaliteit.

Persoonsgerichte Aanpak (PGA)

Wanneer iemand vaker in beeld is gekomen bij politie en justitie en er zorgen bestaan, is het mogelijk om iemand op te nemen in een persoonsgerichte aanpak. Daarvoor zijn er lokale PGA-experts die hulp en begeleiding op maat bieden. Ook kunnen we criminele jongeren met multiproblematiek koppelen aan een regisseur van het (regionale) zorg- en veiligheidshuis. Hierbij gaat het om Top X jongeren, die vaker en hardnekkiger met politie en justitie in beeld komen. Het gaat dan altijd om 1 op 1 aandacht en focus van alle partners. Door een combinatie van repressieve en preventieve maatregelen proberen we recidive te voorkomen en een beter perspectief te bieden.

Onderwijsprogramma Kapot Sterk in groepen 8

Met het onderwijsprogramma Kapot Sterk maken gemeente, politie en OM bij de jonge jeugd een begin met het bouwen aan weerbaarheid tegen de invloed van drugsgerelateerde criminaliteit. In de lessen komt aan bod wat de consequenties van een criminele loopbaan zijn, hoe kinderen groepsdruk kunnen weerstaan en hoe ze subtiele rondselpraktijken kunnen herkennen. Misschien nog wel belangrijker komt aan bod waar kinderen zelf van dromen en wat ervoor nodig is om die dromen waar te maken. De lessen worden gegeven door ‘hoofdrolspelers’, mensen die ervaring hebben met de verschillende kanten van drugsgerelateerde criminaliteit. Zoals de officier van justitie, wijkagent, jongerenwerkers, HALT-medewerkers en positieve rolmodellen uit de wijk.

Pilot ‘Jongerenrechtbank’

In samenwerking met Halt, onderwijs, politie, OM en de rechtbank starten we een pilot met een zogeheten jongerenrechtbank in de wijken. Dit houdt in dat jongeren die een bepaalde afspraak of norm hebben geschonden de kans krijgen om zich te verantwoorden voor een ‘rechtbank’ van leeftijdsgenoten. Hierbij kan (in specifieke gevallen) voorkomen worden dat ze meteen in het strafrechtelijke systeem belanden. Het perspectief van de dader, slachtoffer en de omgeving wordt bij elkaar gebracht. Dit project is aanvullend op het strafrecht.

Verstevigde inzet van bestuurlijk instrumentarium

We zetten maximaal in op het toepassen van het bestuurlijk instrumentarium. Denk hierbij aan handhaving op basis van vergunningen, inzet van de sluitingsbevoegdheid (Opiumwet, APV), controles op het digitaal opkoopregister, opleggen van gebieds-verboden, controles op de basisregistratie personen. Ook intensiveren we de inzet van het instrument Bibob op de thema’s horeca en vastgoed. We trekken hier samen op met politie en OM die o.a. een belangrijke informatiepositie hebben en kunnen zorgen voor de daarvoor noodzakelijke bestuurlijke rapportages.

Controles probleempanden en bedrijven BUIT

We voeren gerichte handhavingscontroles uit bij probleempanden en bedrijven waar concrete signalen van misstanden zijn. Dat doen we met name in de risicovolle gebieden Dit gebeurt door het Bestuurlijk Utrechts Interventie Team (BUIT): een gemeentelijk handhavingsteam dat zich richt op de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Het team maakt ook onderdeel uit van integrale handhavingsacties waarbij we gezamenlijk met partners als politie, OM, Belastingdienst, ISZW optrekken.

Hulp en contact Aanpak drugscriminaliteit

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur

E-mail

secretariaatveiligheid@utrecht.nl