Monitoring

Voor de aanpak ‘Grenzen stellen, perspectief bieden’ is het belangrijk om te monitoren op verschillende onderwerpen die met de Veiligheid in de stad te maken hebben. Dit doen we onder andere in de jaarlijkse Utrecht Monitor. Daarnaast zijn onderstaande onderzoeken van belang.

Wilt u meer informatie over een van onderstaande documenten? Stuur dan een mail naar: secretariaatveiligheid@utrecht.nl

Drugscriminaliteit in Utrecht 2021

Dit rapport van Bureau Broekhuizen is een geïntegreerd beeld van de gemeente Utrecht en politie Midden-Nederland. Het rapport geeft een heldere analyse van de omvang en aard van de drugscriminaliteit in Utrecht in 2021. Zo worden de verschillende drugsgerelateerde fenomenen, doelgroepen en gebieden in Utrecht uitvoerig uiteengezet. Het geïntegreerd beeld is een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve informatie en geeft 8 inhoudelijke aanbevelingen voor het beleid om drugscriminaliteit in Utrecht tegen te gaan.


Factsheet drugsgerelateerde criminaliteit Utrecht

Deze factsheet geeft een overzicht van de drugsgerelateerde criminele activiteiten en de cijfermatige omvang hiervan in Utrecht. Op basis van politieregistraties is onder andere inzichtelijk gemaakt hoeveel drugsverdachten en delicten er zich in Utrecht bevinden en hoeveel anonieme meldingen zijn ontvangen. De factsheet geeft verder weer hoe de criminele activiteiten zijn verdeeld over de verschillende Utrechtse wijken.

Hulp en contact Aanpak drugscriminaliteit

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur

E-mail

secretariaatveiligheid@utrecht.nl